Jag har märkt att jag är en person som har lätt för att belasta mig själv genom negativa tankar och ältande. Mer precist handlar det om negativa tankar i relation till mig själv. Saker jag har gjort, sagt, inte gjort eller sagt eller som jag tycker att jag borde ha sagt eller gjort. Vad andra kan tycka, tänka eller ha för uppfattning om mig som person. Jag kan även lätt komma in i ett ”framåt ältande”. Sådant som ligger på framtiden och som jag tycker att jag borde göra eller säga. Till exempel hur jag ska bemöta människor som har sårat mig, visat mig ilska eller inte verkar tro på min kompetens. Dessa negativa tankar har inneburit en stor belastning för mig. Mycket större än vad jag ibland har förstått. Tankar leder till känslor och då är det lätt att förstå att negativa tankar leder till negativa känslor. Dessa har en tendens att göda varandra, om vi inte kan stanna upp och försöka se vad som är i görningen.

En tanke är en tanke – den är inte verkligheten.

Dagens Tema: Bryta negativa tankar

I många år har stor fokus legat på att ”tänka positivt” och att fokusera på det som är positivt och bra. Istället för att tänka: ”jag är värdelös” så ska vi ersätta den tanken med ”jag är värdefull”. Det har sina poänger i vissa sammanhang, men det finns även en viss oärlighet och dysfunktionalitet i det när det handlar om att bryta ältande. Det som i stället kan prövas är att stanna upp och ta fram känsla och tanke i ljuset. Faktiskt tillåta sig att både känna och tänka det som är olustigt och att därefter ”dissikera” dem och sätta dem i ett annat ljus. Att skapa realism kring tanken och att vara tillåtande till att vi tänker och känner just precis det vi tänker och känner. Ibland kan det räcka långt bara detta att ”sätta ord” på tankar och känslor för ibland går vi bara omkring med själva olusten, lite diffust så där, men när vi sätter ord på det kommer det av sig självt lite i ett annat ljus.

Att inte kännas vid sina olustskänslor och negativa tankar gör att vi tar bort en stor del av oss själva (vi är människor och känner och tänker alla slags känslor och tankar), vi lär inte känna oss själva och mest av allt – vi kommer att fortsätta hamna i negativt ältande eftersom vi inte lär oss någon fruktbar strategi för det.

Ofta försöker vi dämpa eller mota de negativa tankarna och ältandet genom så kallade ”tröstetankar” (”Äh, det var nog inte så farligt”, ”Det ska nog gå bra ändå…” ”Det är nog bara jag som överreagerar”). Tröstetankarna är ofta de som leder vidare till ältandet, för som svar på tröstetankarna kommer tvivlet (”Jo, fast jag såg ju hur de skrattade”, ”Det är inte alls säkert att det går bra”, ”Jag brukar ju inte vara den som överreagerar så…”)

När vi har dessa återkommande negativa tankar och känslor som leder till ältande kan vi prova att synliggöra tanken genom att till exempel:

 1. Identifiera tanken (t e x: jag tänker att alla måste tycka att jag är helt inkompetent)
 2. Säg till dig själv: ”Jag har en tanke om att alla tycker är helt inkompetent” – det är en TANKE vilket inte är samma som verkligheten.
 3. Vet jag helt säkert att tanken är sann?
 4. Vad har jag för belägg för det?
 5. Finns det något i tidigare historia som skulle tala för – eller emot det?
 6. Har jag en kristallkula? Kan jag vara helt säkert på att tanken är sann?
 7. Kan det finnas andra förklaringar?
 8. Om tanken är sann – vad är det värsta som skulle kunna hända då?
 9. Om det hände – hur skulle jag klara av det? Hur skulle jag hantera det?
 10. Om det händer – hur har jag hanterat liknande situationer tidigare?
 11. Om din vän hade en liknande tanke vad skulle du säga till hen då?

Om det ändå är svårt att få ältandet att släppa – försök acceptera att du har dessa tankar och känslor – just nu. Kanske behöver du göra ett fysiskt avbrott? Gå ut och ta en promenad eller ägna dig åt något som ockuperar din hjärna på ett positivt sätt ett tag?

http://www.mabra.com/psykologen-sa-slutar-du-fastna-i-jobbiga-tankar/

 

Annonser